เหตุผลที่โหลดไฟล์บางไฟล์ไม่ได้

เนื่องจากเว็บบิทที่ปลอยไฟล์ถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย ทำให้ไฟล์บิทต้นทางถูกลบ

แต่ผมมีขาย

ซื้อแยกโปรแกรมละ 200 บาท

หรือจะเหมาหมด100โปรแกรมแค่ 1,000 บาท

ดูรายการไฟล์ทั้งหมด ปิดหน้าต่าง