22 อาคารซื่อตรง
ถนนเพชรเกษม ซอย30
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กทม.
10160

089-484-7933
apirom1970s@gmail.com
Line. suchin-r.